Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar inom områdena:
 
Elevledda utvecklingssamtal

Freinetskolan Mimer håller föreläsningar om elevledda utvecklingssamtal.

Vi har sedan år 2004 arbetat med elevledda utvecklingssamtal och är pionjärer i Sverige med den modell vi arbetar efter, där fler samtal pågår samtidigt. Vi har utbildat många pedagoger och skolledare genom åren. I föreläsningen berättar vi om hur samtalen går till både vad gäller förberedelser, genomförande och uppföljning.

Vi tar också upp om vad man måste tänka på om man ska införa elevledda utvecklingssamtal, vilka fallgropar och hinder som kan uppstå och hur man kommer förbi dem. Vår modell för utvecklingssamtalen ser ut så att eleverna själva är ordförande i sina samtal från f-klass upp till åk 9. Redan som fem-åringar på förskolan håller de i en del av sina samtal själva. Fler samtal pågår samtidigt i rummet.

Elev och förälder förbereder sig genom att hemma eller på skolan gå igenom utvärderingar och kommentarer från lärare. Lärare och elev har förberett sig i skolan genom att tillsammans utvärdera och sätta upp ämnesmål för eleven. Väl på skolan visar eleven arbeten hen är stolt över för föräldrarna. Läraren svarar på frågor och förtydligar vid behov. Under trepartssamtalet utformas de övergripande målen i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan.

År 2014 genomfördes en omfattande kvalitetsutvärdering av samtalen på Mimer efter 10 år. Ni får ta del av resultaten från kvalitetsrapporten, som genomfördes av forskare, och vi berättar mer om hur vi förändrat och förbättrat samtalen ytterligare efter detta. Länk till rapporten:

http://igniteresearch.org/sv/elevledda-utvecklingssamtal-effekter-efter-fem-och-tio-ar/

 

Sokratiska samtal

Vi har mångårig erfarenhet av Sokratiska samtal från förskola till årskurs 9. Du får lära dig hur ett sokratiskt samtal går till och vi genomför ett eller flera samtal i gruppen. Efter kursen kan du hålla i ett sokratiskt samtal själv. På freinetskolan Mimer har vi deltagit i forskningsprojekt och givit ut två häften med våra samtal: "Våra bästa samtal" och "Fler eftertänksamma samtal". De finns att beställa i vår webshop. Mimers f.d rektor Ann Pihlgren har författat en bok om sokratiska samtal i undervisningen (2010, Pihlgren, Studentlitteratur).

 

Att arbeta med tema

Vi arbetar med tema i alla åldrar från förskola till årskurs 9. I föreläsningen varvas teori och praktik och du får lära dig hur ett tema byggs upp, genomförs och utvärderas från början till slut.Vårt arbetssätt är väl beprövat sedan skolan startades 1997 och finns beskrivet i diverse artiklar mm. Vi är aktuella i boken om Fritidshem, "FRITIDSHEMMET" (2011, Pihlgren) med ett kapitel om temaarbete på Freinetskolan Mimers fritidshem.

 

 

20151104_103439.jpg

 

 


 


 

 

ifous_logo-68px.png

 

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Vi kommer delta i deras FoU-projekt om programmering i undervisningen.

Ignite_logo-68.png

 

Ignite Research Institute. Vi utvecklar skolor genom forskning, metodutveckling och utbildning.

ickevinstutdelande-68.png

 

Idéburna skolors riksförbund främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

norna utb liten.jpg

 

Norna är ett helägt dotterbolag till Freinetskolan Mimer. Norna bedriver utbildningsverksamhet, ordnar seminarier och tar emot studiebesök samt producerar och ger ut utbildningsmaterial. Norna bedriver också cateringverksamhet och levererar mat till skolor och förskolor.