Vi tar emot studiebesök

Hör av er till expeditionen eller direkt till det arbetslag ni vill besöka.

 

Vårt program för studiebesök sträcker sig över en hel dag och innefattar följande punkter:
  • introduktion av rektor: organisation, freinetpedagogik

  • besök i verksamheten

  • guidning på enheten

  • en timmes föreläsning av pedagog på Mimer i ämne enligt överenskommelse med er (t ex Elevledda utvecklingssamtal, Tematiskt arbetssätt, Sokratiska samtal)

  • frågestund med pedagogerna

 

I priset ingår också lunch i vår eminenta matsal, fika med tilltugg för- och eftermiddag, kaffe/te under dagen samt kopieringsunderlag.

 

Pris för studiebesök:

Grundpris för grupp (upp till 8 personer) 3200:-

plus pris/person 350:-

  

 

 

ifous_logo-68px.png

 

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Vi kommer delta i deras FoU-projekt om programmering i undervisningen.

Ignite_logo-68.png

 

Ignite Research Institute. Vi utvecklar skolor genom forskning, metodutveckling och utbildning.

ickevinstutdelande-68.png

 

Idéburna skolors riksförbund främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

norna utb liten.jpg

 

Norna är ett helägt dotterbolag till Freinetskolan Mimer. Norna bedriver utbildningsverksamhet, ordnar seminarier och tar emot studiebesök samt producerar och ger ut utbildningsmaterial. Norna bedriver också cateringverksamhet och levererar mat till skolor och förskolor.