Ställa sig i kö till förskola, förskoleklass, grundskola och fritids på Freinetskolan Mimer

 

För plats till förskola:

Du ställer ditt barn i kö till förskolan via kommunens e-tjänst. Kötiden räknas från den dag du gör ansökan.

https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/forskola/soka-plats-i-forskola-och-familjedaghem/

 
För plats till fritidshem:

Du ställer ditt barn i kö till fritidshemmet via kommunens e-tjänst

https://www.norrtalje.se/info/barn-och-skola/grundskola/soka-plats-i-fritidshem2/

 
För plats till förskoleklass och grundskola:

Freinetskolan Mimer tillämpar egen köhantering för plats till förskoleklass och grundskola. Du ställer ditt barn i kö till skolan genom att fylla i en köanmälan i Schoolsoft: 

https://sms.schoolsoft.se/freinetskolanmimer/jsp/public/right_public_studentqueue.jsp?school=freinetmimer 

 

Antagning och förtur

Kölistans ordning bestäms av anmälningsdatum. Förtur medges enligt följande ordning:

1.       Barn som går i föreningens verksamheter.

2.       Barn som har syskon i någon av föreningens verksamheter. Med syskon avses barn som är folkbokförda på samma adress.

 

Tänk på att du som vårdnadshavare är ansvarig för att dina kontaktuppgifter är aktuella. Eventuellt platserbjudande skickas till den mejl som uppgivits i köanmälan. Du kan själv uppdatera dina uppgifter i Schoolsoft med hjälp av de inloggningsuppgifter du fick i bekräftelsemejlet från Schoolsoft i samband med köanmälan.

Frågor gällande kön besvaras via e-post freinetskolan@mimer.org eller tel. 0176-558 80 expeditionen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter hanteras enligt GDPR. Uppgifterna behövs för att administrera vår kö.

 

ifous_logo-68px.png

 

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Vi kommer delta i deras FoU-projekt om programmering i undervisningen.

Ignite_logo-68.png

 

Ignite Research Institute. Vi utvecklar skolor genom forskning, metodutveckling och utbildning.

ickevinstutdelande-68.png

 

Idéburna skolors riksförbund främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

norna utb liten.jpg

 

Norna är ett helägt dotterbolag till Freinetskolan Mimer. Norna bedriver utbildningsverksamhet, ordnar seminarier och tar emot studiebesök samt producerar och ger ut utbildningsmaterial. Norna bedriver också cateringverksamhet och levererar mat till skolor och förskolor.