Elevhälsa

Andrea S.jpg

Biträdande rektor
Andrea Stridsberg

Andrea arbetar på skolan på heltid och delar sin tid mellan Utvägen och Tingshuset.

andrea.stridsberg@mimer.org

 
Aracelly.jpg
Specialpedagog, elevhälsosamordnare
Aracelly Velasquez

Aracelly Velasquez arbetar deltid som specialpedagog och finns på skolan onsdag-fredag.

aracelly.velasquez@mimer.org

 

Benita 240111.jpg

Skolkurator
Benita Lindgren

Benita Lindgren arbetar som skolkurator och finns på skolan måndag-torsdag.

benita.lindgren@mimer.org

 

Maria.jpg

Speciallärare
Maria Jansson

Maria jobbar som speciallärare och fördelar sin tid på Utvägen och Tingshuset.

maria.jansson@mimer.org

 

Monica.jpg

Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Monica Levin

Monica Levin är studie- och yrkesvägledare (SYV), hon finns på Tingshuset på måndagar.

monica.levin@mimer.org

 

Marianne.jpg

Skolsköterska
Marianne Smedmark

Skolsköterska Marianne Smedmark finns på Mimer onsdagar och torsdagar.

marianne.smedmark@mimer.org

ifous_logo-68px.png

 

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Vi kommer delta i deras FoU-projekt om programmering i undervisningen.

Ignite_logo-68.png

 

Ignite Research Institute. Vi utvecklar skolor genom forskning, metodutveckling och utbildning.

ickevinstutdelande-68.png

 

Idéburna skolors riksförbund främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

norna utb liten.jpg

 

Norna är ett helägt dotterbolag till Freinetskolan Mimer. Norna bedriver utbildningsverksamhet, ordnar seminarier och tar emot studiebesök samt producerar och ger ut utbildningsmaterial. Norna bedriver också cateringverksamhet och levererar mat till skolor och förskolor.