Visselblåsarsystem

Under 2021 kom en ny visselblåsarlag, lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Syftet med lagen är att underlätta och uppmuntra visselblåsning samt förstärka skyddet för visselblåsare. Lagen gäller inom all privat och offentlig verksamhet vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang och omfattar bl.a. anställda, tidigare anställda, egenanställda, aktieägare, volontärer, praktikanter och arbetssökande. Skyddet omfattar även personer som hjälper eller har anknytning till en visselblåsare.

I den nya lagen skyddas dels de som larmar om missförhållanden som har ett allmänintresse, dels de som slår larm om allvarliga missförhållanden. För att det ska anses finnas ett allmänintresse krävs att missförhållandena angår en krets av personer som kan betecknas som allmänheten. Lagen är således normalt inte tillämplig när det gäller rapportering av sådant som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden. Utöver att missförhållandena ska angå en krets som kan betecknas som allmänheten krävs att allmänheten har ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram. Allmän nyfikenhet är inte ett sådant intresse. Brott mot lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten är exempelvis av allmänintresse. Sådan rapportering kan exempelvis handla om korrupta handlingar, farliga produkter som kommit ut på marknaden eller att skattemedel används felaktigt.

Mimer har upphandlat ett visselblåsarsystem som nås via länken nedan. I systemet får man information om sina rättigheter som visselblåsare och kan anonymt göra en anmälan. Ärendet handläggs sedan internt och skolchef Linnéa Westring är handläggare. Alla anmälningar är anonyma och handläggaren kan inte i något skeende se vem som gjort anmälan. Visselblåsaren kan efter att ärendet skickats in logga in anonymt och komma åt sitt ärende, läsa uppdateringar och vid behov komplettera med information.

Vid frågor kontakta Linnéa Westring skolchef@mimer.org

 

Länk till visselblåsarsystemet

ifous_logo-68px.png

 

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Vi kommer delta i deras FoU-projekt om programmering i undervisningen.

Ignite_logo-68.png

 

Ignite Research Institute. Vi utvecklar skolor genom forskning, metodutveckling och utbildning.

ickevinstutdelande-68.png

 

Idéburna skolors riksförbund främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

norna utb liten.jpg

 

Norna är ett helägt dotterbolag till Freinetskolan Mimer. Norna bedriver utbildningsverksamhet, ordnar seminarier och tar emot studiebesök samt producerar och ger ut utbildningsmaterial. Norna bedriver också cateringverksamhet och levererar mat till skolor och förskolor.