Fritidshemmet

Mimers fritidshem erbjuder skolbarnsomsorg för barn mellan 6 och 12 år. Fritidshemmet består av två avdelningar, Lillfritids (förskoleklass-åk 1) och Storfritids (åk 2-6). Vi delar lokaler med skolans verksamhet. Vi håller öppet mellan klockan 06.00 och 18.00 såväl skol- som lovdagar. (Vi har stängdagar enligt kommunens regler, se kalendarium)

Vi arbetar och planerar verksamheten utifrån de allmänna råden och läroplanen. Elevernas tid på fritidshemmet ska vara en meningsfull fritid. Det betyder att vi erbjuder eleverna olika aktiviteter för att eleverna ska stimuleras, utvecklas och utmanas. Vi planerar verksamheten utifrån elevernas intressen och behov. Aktiviteterna utgår från bland annat skapande, IT-verkstad, utedagar och rörelse/lekar. Det är viktigt att eleverna får vistas i olika lärmiljöer för att ta del av nya kunskaper till exempel att vi är i skogen för att eleverna ska få ta del av den miljön eller till någon lekpark i närområdet. Den fria leken är också otroligt viktig för eleverna och vi arbetar aktivt med att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare. Något som också är viktigt är det vardagliga lärandet där eleverna får hjälpa till med mellanmålet och har olika ansvar. Eftersom vi är en Freinetpedagogisk skola och fritids lägger vi stor vikt vid att eleverna känner att de har inflytande och delaktighet i verksamheten. De har möjlighet att påverka innehållet i vår verksamhet via till exempel våra fritidsråd som vi har varje vecka. Elevernas tankar och idéer fångas även upp i det dagliga samtalet.

 

Kontaktuppgifter

Lillfritids:            072-707 56 57

Storfritids:         072-712 22 45

ifous_logo-68px.png

 

Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Vi kommer delta i deras FoU-projekt om programmering i undervisningen.

Ignite_logo-68.png

 

Ignite Research Institute. Vi utvecklar skolor genom forskning, metodutveckling och utbildning.

ickevinstutdelande-68.png

 

Idéburna skolors riksförbund främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling.

norna utb liten.jpg

 

Norna är ett helägt dotterbolag till Freinetskolan Mimer. Norna bedriver utbildningsverksamhet, ordnar seminarier och tar emot studiebesök samt producerar och ger ut utbildningsmaterial. Norna bedriver också cateringverksamhet och levererar mat till skolor och förskolor.